Beranda > status > Doa dan Asma Al-Husna

Doa dan Asma Al-Husna

Tuhanku,Rahmat-Mu kepada makhluk membuktikan kepada kami keluasan surga,
Maka hati kami menjadi tenang bahwa Engkau Maha Pengasih terhadap seluruh alam.
Engkau suka rahmat, karena itulah sifat Mu ya Allah Tuhan kami
Kami wajar memperolehnya karena kesalahan dan kekurangan melimpah maka Ya Allah sebarkanlah rahmat Mu, sehingga mata hati kami dengan rahmat Mu menjadi tenang.
semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada
junjungan kami Nabi Muhammand Saw beserta keluarga
dan sahabat beliau Aamiin
Doa dari :
“Menyikap Tabir Ilahi
Quraish Shihab”

Nabi Saw seringkali beroda
Bismillahirrahmanirahim
Maha suci Allah
Maha sempurna zat, sipat dan perbuatanNya
Dialah Tuhan kami
dan Tuhan para malaikat dan Jibril

Menyingkap Tabir Ilahi – As Salam
Bismillahirrahmanirrahiim
Ya Allah, Engkaulah As-Salam,
dari-Mu bersumber As Salam,
dan kepada-Mu kembalinya.
Hidupkanlah kami Ya Allah
di dunia ini dengan As-Salam
Dan masukkanlah kami kelak di negeri Assalam
Maha Suci Engkau
Maha Mulia Engkau
Yaa Zal Jalal wal Ikram
Aamiin
AL Malik
Wahai Tuhan Raja dan Penguasa seluruh alam
Wahai Pemilik kemuliaan yang langgeng, tunduk dibawah keagunganMu para penguasa yang lalim gemetar jiawa para malaikat yang dekat ke hadiratMu
karena haibah kebesaranMu.
Ya Allah nampakkanlah kepada kami rahasia namamu Al Malik
serta curahkan kepada kami anugrah nama ini sehingga jiwa kami data kami kuasai dan kami dapat berlaku lurus menyangkut anggota tubuh kami
dan bersikap sesuai dengan perintahMu dalam segala hal,
Wahai Tuhan yang bila menghendaki sesuatu hanya berfirman
jadilah, maka jadilah ia.
Semoga shalawat/rahmat serta kasih sayang tercurah kepada
junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat
beliau.
Aamiin Doa Menyikap Tabir Ilahi ; Al malik

Menyikap Tabir Ilahi – Al Mukmin
Bismillahhirrahmanirahim
Ya Allah
Engkau telah menganugerahkan kepadaku
rasa manisnya iman dan rasa aman
sehingga aku bersaksi bahwa aku telah meraih
sebaik-baik nikmat dan berkat anugerah dan kebaikanMu
Ya Allah
Peliharalah aku dari godaan setan
dia memerangi kami menyangkut anugerah yang sangat
bernilai itu
Ya Allah
Nampakkanlah akepadaku cahaya namaMu Al mukmin
sehingga aku merasa tenang dan bahagia dengan Mu
ketika menyendiri atau disaksikan orang lain
pada lahir maupun batinku
karena semua nikmat nurani merupakan
percikan dari penampakan namaMu
semua rasa aman dan keamanan
adalah curahan anugerahMu
KepadaMu Ya Allah berpulang segala urusan
Wahai Tuhan Yang Mengetahui segala yang ghaib
Ya Allah terangilah keimananku dengan secercah cahaya
penampakkanMu
Sinarilah zikir/ingatanku dari hidayat dan pemeliharaanMu
Sungguh keadaanku tidak luput-bagi Mu
Maka ya Allah peliharalah iman dan rasa aman itu.
Semoga shalat/rahmat dan kasih sayang tercurah
kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw
beserta keluarga dan sahabat beliau
Aamiin
Menyikap Tabir Ilahi – Al Muhaimin
Bismillahirrahmanirrahiim
Ya Allah Tuhanku,
Engkau pengawas sempurna lagi saksi yang
pengetahuanNya mencakup seluruh alam raya
Engkau pula yang terlaksana kudratNya di seluruh wujud ini.
Tuhanku limpahkan cahaya rahasia namaMu Al Muhaimin
Sehingga aku mengnetahui rincian gejolak hatiku
sisi terdalam dari nuraniku
serta rahasaia penutup diriku
agar aku mampu mengawasi niat dan motivasiku
meluruskan anggota tubuhku
dan mampu pula menegakkan perbuatanku sesuai apa
yang Engkau sukai
Ya Allah laksanakannlah hikmat/keinginanku melalui qudratMu
terhadap anggota tubuhku
Sehingga aku dapat mengarahkanNya menuju syariatMu
Semoga shalat/rahmat dan kasih sayang tercurah
kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw
beserta keluarga dan sahabat beliau
Aamiin
Menyingkap tabir ilahi – Al Aziz
Bismillahirrahmanirrahiim.
Tuhanku,
Engkaulah Al- Aziz , Yang Maha Mulia,
yang kepadaMu bersandar kebutuhan hamba-hambaMu
Engkaulah Al-Azim, Yang Maha Agung
yang sulit dicapai kemuliaanMu
Engkaulah tumpuan hati
Engkaulah Yang Maha Esa,
tiada yang serupa denganMu
wahai Yang Maha Suci,
tiada yanga sama dan sekutu bagi Mu
Ya Allah Tuhanku,
Bersihkanlah hatiku dari rayuan materi
sehingga aku tidak memandang yang mulia kecuali Engkau
Persaksikan kepada ku makna kemuliaan
sehingga jiwaku menjadi tebusan untukMu
dan himpunlah aku bersama orang-orang yang arif
yang engkau telah anugerahi kemuliaan
sehingga hati mereka penuh dengan kemuliaanMu
serta curahkanlah pula padaku rahasia kemuliaanMu
agar jiwaku mengangkasa menuju keharibaanMu
Aamiin
Wa shallalahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Aalihi
Wa shahbihi Wa sallam

Menyingkap Tabir Ilahi – Al Jabbar
Bismillahirrahmanirrahiim.
Ya Allah Yang Maha pedih pembalasanNya
Yang Maha pemaksa penentangNya
Wahai Yang Maha Bijaksana,
Kami berlindung kepadaMu dari tipu daya nafsu kami
menyangkut apa yang Engkau tetapkan dan kehendaki
Kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka yang iri
terhadap anugerah nikmat-Mu
Ya Allah
Wahai yang menyempurnakan segala yang kurang,
Yang memperkaya segala yang miskin,
Yang memberi rasa aman segala yang takut,
Yang mempermudah segala yang sulit
Ya Allah ya Tuhan kami
permudahlah untuk kami segala yang sulit
karena bagiMu mempermudah yang sulit adalah mudah
Aamiin,
Wa Shallalahu Alal Sayyidina Muhammad
Wa Ala Alihi Washahbihi Wa sallam

Menyingkap Tabir Ilahi : Al Khalik, Al-Bari, Al Mushawwir
Bismillahirrahmanirrahiim
Ya Allah tuhan kami
Engkaulah Pencipta Yang Mengatur dan mengurus segala sesuatu
Engkau yang mengukur dan memberi kadar
segala sesuatu dalam gelap ketiadaan
Engkau yang menciptakan potensi dan sarana
tidak satu tindak pun kecuali berdasar kehendakMu
tidak juga keberhasilan kecuali atas iradah dan kudratMu
Ya Allah, anugerahilah kami kemurnian tauhid
agar dapat kami saksikan Sang Maha Pencipta nampak
dalam jiwa dan di seluruh ufuk.
Ya Allah anuegerahi pula kami kemampuan
sehingga kami dapat mengendalikan jiwa kami
agar menjadi suci dari segala macam noda
Wahai Tuhan sumber segala cahaya,
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Wa shallahu ala sayyidina Muhammad
Wa ala alihi wa shahbihi was sallim
Aamiin

Menyingkap Tabir Ilahi – Al Ghaffar
Bismillahirrahmanirrahiim
Ya Allah
Engkau adalah Tuhanku
tiada Tuhan selain Engkau
Engkau menciptakan aku
aku adalah hambaMu
Aku berpegang teguh dengan perjanjianMu
dan janjiMu sekuat kemampuanku
Aku berlindung kepada Mu dari keburukan
apa yang kulakukan
Aku mengakui curahan nikmatMu kepadaku
aku mengakui pula dosa-dosaku
Ampunilah aku, tutupilah aib, kesalahan dan kekuranganku
Tiada yang mengampuni dosa, menutupi aib dan kesalahan
kecuali Engkau
Ya Allah ya Ghaffar
Aku bermohon kepadaMu
kiranya Engkau membersihkan hatiku dari segala noda
Aku bermohon kiranya Engkau memenuhinya dengan cahaya
Anugerahilah kami kemampuan untuk berakhlak dengan namaMu ini,
sehingga kami mampu menutup aib rekan-rekan kami
membalas kejahaan dengan kebaikan
sehingga kami dapat meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat
serta terhindar dari kegelapan dosa lahir maupun batin
Sesungguhnya Engkau Ya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu
Wa shallalahu ala sayyidina Muhammad
Wa ala alihi washahbihi wasallam

Menyingkap Tabir Ilahi – Al Qahhar – Maha Perkasa
Bismillahirrahmanirrahiim
Tuhanku,
Engkau telah menundukkan dan menjinakkan seluruh alam
yang tinggi maupun yang rendah
yang dekat maupun yang jauh
Anugerahilah aku sekelumit rahasia namaMu Al Qahhar
agar tunduk dan kukendalikan nafsuku
dan agar bertekuk dihadapanku seluruh penjahat
Ilahi..
Anugerahkanlah kepadaku kemampuan menguasai diri
agar aku mampu menghadapi iblis dan selamat
dari rayuan nafsu syahwat.
Ya Allah
Jadikanlah aku selalu memandang gemerlapan
cahaya namamu Al Qahhar
sehingga aku tidak terperdaya dengan semua yang agung
dan perkasa di bumi ini.
Wahai Tuhan Yang Maha Agung
Yang menundukkan segala yang agung.
Wa shallalahu ala sayyidinaa muhammad wa ala alihi
Wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyingkap Tabir Ilahi – Al Wahhab
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah Ya Tuhan kami
Anugerahkanlah kepada kami afiat pada jasmani kami,
keluasan pada rezeki kami, berkat pada usia kami
anugerahi pula kami
kelezatan ma’rifah serta penyaksian dengan mata kami,
sehingga kami mampu mengorbankan jiwa
dan menyumbangkan semua yang bernilai
tanpa mengharapkan imbalan
dan mengarah pada satu tujuan
kecuali demi wajahMu yang Maha Mulia
wahai Yang Maha Pemberi lagi Maha Penyayang
Ya Allah, anugerahilah kami
dari pasangan-pasangan hidup kami
anak keturunan yang menyejukkan mata kami
dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang betakwa
Wa shallalhu ala sayyidina Muhammad
Wa ala alihi washahbihi was sallam
Aamiin

Menyibak tabir Ilahi – Ar Razzaq – Yang Maha Pemberi Rezeki
Bismillahhirahmanirahim
Ya Allah, Ya Razzaq
MilikMu kendali langit dan bumi
Engkau Yang melapangkan rezeki siapa yang Engkau kehendaki
Engkau pula yang menyempitkannya
Maka Ya Allah
Lapangkanlah rezeki kami menuju rahmatMu
Lapangkan pula rahmatMu yang membebaskan kami dari murkaMu
Jadikanlah kami puas dengan anugerah rizki
yang Engkau tetapkan bagi kami
serta akhirilah hidup kami dengan kebahagiaan
sebagaimana Engkau mengakhiri hidup para auwliyaMu
Ya Allah jadikanlah hari-hari kami yang terbaik
dan paling bahagia adalah hari pertemuan denganMu
Wa shallalahu ala sayyidina Muhammad
Wa ala alihi washahbihi Wa sallim

Menyibak Tabir Ilahi – Al Fattah – Yang Maha Pembuka
Bismillahirrahmanirrahiim…
Wahai Tuhanku,
Ya Fattah, Ya Alim
Bukalah pintu-pintu hatiku dengan siraman cahayaMu
Rahmatilah aku dengan ketaatan kepadaMu
Lingdungilah aku dari kedurhakaan terhadapMu
Serta karuniakanlah aku dengan curahan Ma’rifatMu
Tuhanku, jadikanlah aku berkecukupan
dengan qudratMu
bukan mengandalkan kemampuanku
dengan ilmuMu
bukan dengan bersandar pada ilmuku
dengan kehendakMu
bukan mengikuti kehendakku
dengan sifat-sifatMu
bukan dengan menghisasi diriku dengan sifatku
Engkaulah pemilik bantuan dan anugerah
dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu
Wa Shallalahu ala sayyidinaa Muhammaden
Wa Ala Aalihi Wa shahbihi Wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi Al Aliim – Yang Maha Mengetahui
Bismillahirahmanirahin
Ya Allah,
Kami bermohon kepadaMu
pemahaman yang Engkau anugerahkan kepada para nabi,
daya hafal yang Engkau berikan kepada para rasul
Ya Allah
perkayalah kami dengan ilmu
hiasilah kami dengan kelapangan dada
muliakanlah kami dengan taqwa
serta perindahkanlah kami dengan afiat
Demi rahmatMu wahai Allah Yang Maha Pengasih
yang mengatasi segala Pengasih
Ya Allah
ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami
dan anuegerahi kami kemampuan memanfaatkan apa yang Engkau ajarkan
Maha Suci Engkau Ya Allah
tiada ilmu yang kami raih kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami
Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mengatahui lagi Maha Bijaksana.
Wa shallalahu ala sayyidina Muhammad ala alihi..wa shahbihi wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi – Al Qbidh – Al Basith
Bismillahirrahmanirrahiim
Ilahi, Yang Qabidh,
halangilah kejahatan siapa yang bermaksud mencelakakan kami
Ya Basith
lapangkanlah rezeki hambaMu dengan luas
Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadapMu
Engkau juga yang mengekarkan tubuh dengan anugerahMu
Maka nampakkanlah bagi kami
cahaya namaMu Al Basith
agar jelas cahayanya pada anggota tubuh kami
sehingga siapa yang memandang kami
lapang dadanya dan cerah hatinya.
Wa shallalahu Ala Sayyidina Muhammad
Wa Ala Aalihi Washahbihi Wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi – Al Khafidh Wa Arrafi –
Yang Merendahkan dan Yang Meninggikan
Bismillahirrahmanirrahiim
Tuhanku,
Engkaulah yang menimpakan kerendahan
kepada para pendurhaka
Engkau yang menjatuhkan kehinaan
kepada setiap pembangkang
Engkau Yang Maha Tinggi yang menganugerahkan kemuliaan
kepada yang bertaqwa
Memberi derajat mulia
dengan semua yang tulus.
Aku bermohon kepadaMu, anugerahilah aku kekuatan
sehingga mampu merendahkan para pembangkang yang angkuh
serta setan yang durhaka.
Aku bermohon kiranya Engkau menuntunku
kepada apa yang Engkau sukai dan ridhai
Sehingga Engkau meninggikan derajatku
mempermudah urusanku
Sesungguhnya Engkau ya Allah
sangat berkenan mengabulkan permohonan
serta Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Wa shalla allahu ala sayyidina muhammad wa ala aalihi
Washahbihi wa sallam

Menyingkap Tabir Ilahi :
Al Mu’iz Wa Al Muzil – Yang Memuliakan dan Menghinakan
Bismillahirrahmanirahiim…
Ya Allah
muliakanlah kami dengan anugerahMu
dan jangan engkau rendahkan kami kecuali kepadaMu
Hiasi kami dengan mahkota kewibawaan
dan pelihara kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan
Ya Allah
Permudah segala yang sulit
dan singkirkanlah segala yang kelam
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu
Wa Shallalalhu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi
Wa Shahbihi Wa Sallam.
Aamiin

Menyingkap Tabir Ilahi Al – Sami – Yang Maha Mendengar
Bismillahirahmanirahim
Ya Allah
Yang Maha Mendengar,
yang tidak terganggu pendengaranNya
dengan mendengar yang lain
Yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan
tidak juga dalam menerima permintaan
tidak pula dilalaikan olehnya
Wahai Tuhan yang tidak kesal dengan desakan para pemohon
anugerahilah kami kesejukan ampunanMu
serta kelezatan magfirahMu
Wa Shalla Allah Ala sayyidina muhammad wa ala aalihi
wa shahbihi wa sallam
aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Bashir – Yang Maha Melihat (28)
Bismillahirrahmanirrahiim
Ya Allah
Anugerahilah kami rasa takur kepadaMu
yang dapat menghalangi kami dari kedurhakaan
dan anugerahi kami ketaatan yang mengantar kami ke surgaMu
serta limpahkan kepada kami keyakinan
yang dapat meringankan petaka duniawi yang kami pikul
Anugerahilah kami kenikmatan
melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami
selama kami hidup,
dan jadikan semua itu kebaikan bagi kami
dan jadikanlah pembalasanMu
terhadap orang-orang yang menganiaya kami
Ya Allah menangkan kami menghadapi siapa yang memusuhi kami
jangan juga jatuhkan petaka ukhrawi menimpa kami
jangan juga Ya Allah Engkau jadikan dunia perhatian terbesar kami
serta batas pengetahuan kami.
Ya Allah jangan Engkau jadikan penguasa kami,
orang-orang yang tidak takut kepadaMu
lagi tidak menghasihi kami.
Wa shallalahu ala sayidina muhammad
wa ala alihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Hakam – Yang Memutuskan Hukum
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
anugerahkan kepadaku kemampuan menetapkan hukum
dan gabungkanlah aku bersama hamba-hamba yang shaleh
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al – Adel – Yang Maha Adil – 30
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
aku bermohon kiranya Engkau melindungi aku
dari keadilanMu dengan kelemahlembutan dan kasih sayang Mu
Ya Allah
aku berlindung dengan kemurahanMu dari keadilanMu
Wahai Tuhan Yang Maha Adil lagi Maha lemah lembut
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang
Wa shalla allahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Latief – Yang Maha Lembut – 31
Bismillahirrahmanirrahiim..
Ya Latief, Tuhan yang mencakup kelembutanNya seluruh
penghuni langit dan bumi
Perlakukanlah kami atas dasar kelemahlembutanMu yang Maha Indah.
Kami bermohon Ya Allah kelemahlembutanMu
menyangkut segala taqdir ketetapanMu.
Wahai Allah Yang Maha Lemah Lembut
Kami tidak bermohon agar Engkau
membatalkan ketetapanMu yang telah berlalu
Yang kami mohonkan adalah agar ia
menimpa kami dengan lemah lembut.
Wa shalla allah ala sayyindina muhammad
wa ala aalihi washabihi wa sallam

Menyibak tabir ilahi – Al Khabir – 32 – Yang Maha Mengetahui
Bismillhirrahmanirrahiim…
Ya Allah, Ya Tuhanku
Engkau Yang Maha Mengetahui apa yang kukerjakan,
Yang Maha Menyaksikan dosa yang kulakukan
Inilah aku di hadiratMu
Segala ketentuan bersumber dari Mu
dan kembali kepadaMu
Tiada jalan menjuju kehadiratMu keculai bersamaMu
Tidak berguna bagiku kecuai karunia dan kemurahanMu
Karena semua persoalan dariMu dan kepadaMu
Keadaanku tidak tersembunyi bagiMu maka Ya Allah
Rahmatilah aku dengan rahmat dari sisiMu
yang menjadikanku tidak butuh kepada selainMu
Rahmatilah aku sehingga dapat mengantarku menuju ridhaMu
Wahai Tuhan yang tidak tersembunyi baginNya keadaanku
dan kepadaNya kuarahkan segala tujuan dan andalanku
perbaikilah segala keadaanku
dalam ucapan dan tindakan
tanpa ujian dan cobaan
disertai dengan pemelihraan dari keinginan nafsu dan peroleh yang kudambakan
Wa shallalhu ala sayyindina muhammadin
wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Halim – 33 – Yang Maha Penyantun
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
Aku bermohon kepadaMu
dengan keagungan ucapan
Tiada tuhan selain Engkau
Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia
Maha Suci Engkau
Wahai Tuhan pemilik Aresy,
aku bermohon kiranya Engkau mengampuniku
kedua orang tuaku dan semua kaum muslimin.
aku bermohon,
wahai yang Maha Penyantun dan Maha Mulia
Lenyapkanlah amarah yang meluap dari kalbuku
selamatkanlah aku dari cobaan yang menyesatkan
serta jadikanlah aku penyantun, pemurah dan pengasih
Wa shallaallahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi – Al Azhim – Yang Maha Agung – 34
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah Yang Maha Agung
Kami bermohon dengan namaMu yang Maha Agung
lindungi kami dari segala persoalan yang agung
wa shalla allahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi washahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Ghafur – Yang Maha Pengampun 35
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah,
Sesungguhnya, aku telah menganiaya diriku sendiri
penganiayaan yang sangat besar,
sedang tiada yang yang mengampuni dosa kecuali Engkau
maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisiMu
serta rahmatilah aku,
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang
Ya Allah
ampunilah kesungguhan dan gurauanku
kesalahan yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja.
Sungguh itu semua telah kulakukan.
Ampunilah dosaku dan kejahilanku
yang melampaui batas dari kelakuanku
serta apa yang Engkau lebih ketahui dariku
Wa Shalla Allah Ala Sayyidina Muhammad
Wa Ala Aalihi Wa shahbihi Wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi – Asy Syakur – Yang Maha Menerima Syukur – 36
Bismillahirahmanirrahiim…
Ya Allah Tuhanku
anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat Mu
yang Engkau telah anugerahkan kepadaku
dan kepada kedua ibu bapakku
dan (anugerahi pula aku kemampuan)
untuk beramal shaleh yang Engkau ridhai
serta jadikanlah kebajikan bersinambung utukku pada anak keturunanku
Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu
dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri
(QS Al -Ahqaf 46 : 15)

Menyibak Tabir Ilahi – Al Aliy – Yang Maha Tinggi – 36
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
Engkau Yang Maha Tinggi yang bebas dari bebas
terlepas dari segala batas dan arah
suci dari semua waham dan imajinasi
Engkau telah menganugerahkan junjugan kami Muhammad saw
derajat setinggi-tingginya
dan menjadikannya pembuka semua pintu menuju ridhaMu
maka Ya Allah
anugerahilah kami setumpuk dari warisan beliau yang amat
bernilai kemuliaannya yang amat tinggi
Wa shallallahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Yang Maha Besar – 38
Bismillahirrahmanirrahiiim…
Ya Allah Yang Maha Besar
Yang Maha Agung Yang Maha Tinggi
Kami bermohon kepadaMu
kebajikan, kelebihan dan kekayaan
sehingga kami tidak menyaksikan kecuali kebesaranMu
dan Ya Allah kami bermohon kiranya
Engkau menghiasi kami dengan pakaian kerendahan hati
serta pengetahuan tentang diri kami
sehingga kami benar-benar dapat menjadi hamba-hambaMu
dalam segalaa keadaan dan sat
Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar permohonan
Wa Shallallahu ala Sayyidina Muhammadin
Ala Aalihi Wa shahbihi wa sallim. Aamiin
Menyibak Tabir Ilahi – Al Hafidz – Yang Maha Memelihara – 39
Bismillahirrahmanirrahiim….
Ya Allah
Peliharalah aku di hadapan dan belakangku
di kanan dan kiriku demikian pula dari arah atasku
Aku berlidung dengan keagunganMu
sehingga aku tidak diperdaya dari arah bawahku
Washallallahu Ala sayyidina muhammadin wa alaa aalihi
wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Muqit- Yang Maha Pemelihara – 40
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah,
Engkau adalah Al-Muqit,
menciptakan makanan,
membagi
dan meneruskannya kepada hamba-hambaMu
maka permudahlah bagi jiwaku
makanannya berupa cinta dan iman
serta bagi jazadku makanan dan minuman
begizi dan halal, lezat, lagi baik akibatnya
wa shallallahu ala sayyidina muhammad
wa ala alihi wa shahbihi wa sallam
aamiin

Menyibak Tabir Ilahi
Al Hasib – Yang Maha Mencukupkan Yang Maha Pembuat Perhitungan – 41
Bismillahirrahmanirrahiim
Cukuplah Allah (menjadi andalan) dan sebaik-baik wakil
Dia sebaik-baik pendukung
serta sebaik-baik Pembela
Wa shallallahu ala sayyidina Muhammda
Wa ala Alihi
Wa shahbihi wa sallam

Menyibak Tabir Ilahi – Al Jalil – Yang Maha Luhur – 42
Bismillahirrahmaanirrahiim
Ya Allah Ya Tuhanku
Engkau Al Jalil,
yang lebur hati memandang kecantikan dan keindahanMu
bergetar jiwa menyadari keagungan dan kebesaranMu
Tampakkanlah kepadaku rahasia namaMu Al Jalil
sehingga aku idak melihat satu makhlukpun
kecuali bertekuk sujud dihadapanMu
tidak juga memandang keindahan
kecuali bersumber dari keindahanMu
Ya Allah percantik aku dengan afiat
dan perindah aku dengan taqwa
serta anugerahi aku haibah
dan wibawa yang bersumber dariMu
Wahai Yang Maha Agung dan Indah
Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu
Wa Shalla Allah Ala Sayyidina Muhammad
Wa Ala Alihi Wa shahbihi Wa Sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Karim – -43 – Yang Maha Mulia
Bismillahirahmairahim
Ya Allah Yang Maha Mulia
Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan
yang menutup keburukan
Wahai Tuhan yang tidak menjatuhkan sanksi atas dosa
tidak pula membongkar aib dan noda
Wahai Yang Maha Agung pemaafan-Nya
Yang Maha Indah pembebasan-Nya
Wahai Yang Maha luas pengampunan-Nya
Yang mengulurkan kedua “tanganNya” dengan pemberian
Wahai Tuhan tempat bertumpu segala keluhan
Yang kepadaNya ditujukan segala bisikan
Ya Karim
Yang luhur pemaafanNya
Yang Maha Agung Anugerahnya
Yang melimpahkan nikamat sebelum dimohonkan
Wahai Tuhanku, Pelindungku
Aku bermohon keberuntungan meraih surga
dan keselamatan dari siksa neraka
Wa shallallahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi washahbihi wa sallam
aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Ar Raqib – Yang Maha Mengawasi – 44
Bismillahirrahmanirrahiim….
Ya Allah anugerahilah kami petunjuk
sebagaimana mereka yang telah
Engkau anugerahi petunjuk,
Jadikanlah kami selalu berada di hadiratMu
Dan peliharalah kami
dengan mataMu yang tidak pernah lena,
Lindungi kami
dengan perlindungan Mu yang tak dapat tersentuh
Wahai Tuhan Yang Maha Memelihara
dan Maha Mengetahui
Yang Maha Melihat dan Maha Mengawasi
Aku bermohon kiranya Engkau
memelihara dan menjaga kami
dari tipu daya para penipu
iri hati para pengiri
Wahai Tuhan yang Maha Penyayang
dari Seluruh Penyayang
Wa Shallaallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Alaa Aalihi
Wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Menyibak Tabir Ilahi – Al Mujib – Yang Maha Memperkenankan
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
Wahai Tuhan Yang Maha Mendengar
Maha Melihat
Maha Dekat
dan Maha Memperkenankan
Jadilah Perintang antara kami dengan
cobaan dunia,
penganiayaan makhluk
dan keburukan budi pekerti.
Ampunilah dosa kami,
lunasi tanggung jawab kami,
hindarkan kami dari segala keburukan,
selamatkan kami dari semua keresahan,
dan anugerahi kami jalan keluar bagi segala kesulitan,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Wa shalla Allah ala sayyidina Muhammad
Wa ala Aalihi Wa shahbihi wa sallam
Aamiin
Menyibak Tabir Ilahi – Al Wasi – Yang Maha Luas – 46
 
Bismillahirrahmanirrahiim..
Ya Allah yang Maha Luas anugerah dan pengampunanNya
Wahai Yang Meliputi rahmat dan ilmuNya segala sesuatu.
Lapangkanlah untuk kami rezekiMu
curahkanlah kepada kami berkatMu
dan anugerahi kami dari aneka nikmatMu
yang Engkau ketahui mengantar
kami kepada ridhaMu
serta selimuti kami dengan pakaian
yang melindungi kami dari aneka cobaan
dalam segala anugerahMu
Wa shallalahu Ala sayyidina Muhammad
Wa ala Aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin
Menyibak Tabir Ilahi – Al Hakim – Yang Maha Bijaksana
Bismillahirrahmaanirrahiim
Ya Allah
sinarilah hati kami dengan pancaran namaMu Al Hakim
limpahkan kepada kami rahasia Al Khabir Al Alim
agar terpancar hikmah ke dalam lubuk hati kami
menuju lidah dan amal-amal kami
Ya Hakim, Ya Khabir, Ya Aziz
Wa shallallahu Ala sayyidina Muhammad
Wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin
Menyibak Tabir Ilahi – Al Wadud
Yang Maha Mencintai – Mengasihi – Yang Maha Dicintai
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah, Aku bermohon kepada Mu
dengan cahaya cinta Mu
yang Engkau campakkan ke hati para nabi
dan manusia-manusia pilihanMu
Campakkanlah cinta kepada Mu
dalam hati kami
sebagaimana Engkau campakkan kepada mereka
dan campakkan pula cinta terhadap kami
kepada hamba-hamba semuanya.
Wa shallallahu Ala sayyidina Muhammad
Wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
aamiin
Sahabat Nabi Saw, Saed bin Ubadah,
sering memanjatkan doa.
Menyibak Tabir Ilahi – Al Majid – Yang Maha Mulia
Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah
anugerahilah aku pujian, nama baik dan kejayaan
Ya Allah
tiada kejayaan tanpa karya dan tiada karya tanpa kekayaan
(maka anugerahi aku kekayaan yang mengnatar kepada
pencapaian nama baik dan kejayaan)
Wa shallallahu Ala Sayyidina Muhammad
Wa Ala Aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Bismillahirrahmanirrahiim…
Ya Allah,
Engkaulah yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezekiMu
Engkaulah yang mengutus rasul atas karuniaMu
Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur
sehingga tegak keadilanMu
dan tercurah rahmatMu
Ya Allah Tuhanku
tiupkanlah ke dalam tubuhku jiwa beramal
sesuai tuntunan kitab-Mu
agar bangkit kekuatanku untuk mengabdi
menunaikan semua perintahMu
Wa shallallahu ala sayyidina muhammad
wa ala aalihi wa shahbihi wa sallam
Aamiin

Kategori:status Tag:,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: